Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หลักการที่ 2: ใช้งานได้ องค์ประกอบของส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ และระบบการท่องเว็บต้องสามารถใช้งานได้ ผู้ใช้สามารถรับรู้ได้